Tävlingen avslutad - vann du tilläggsisolering för 20.000 kr?

Grattis till vår vinnare!

Tävlingen är avslutad och Cremab har utsett en vinnare. Vi säger grattis till Henrik Sohlman, Lidingö. Han är lycklig vinnare av tilläggsisolering värde 20.000 kr.

Henriks vinnande motivering:

Genom att låta Cremab tilläggsisolera sparas pengar för i värme investera, i resa till soligt paradis, eller kanske öppen spis!

Förutom motiveringen skulle du svara på följande frågor.

1. Vilket är enligt Kyotopyramiden den mest effektiva åtgärden för att minska energianvändningen i ditt hus?
Rätt svar: Se till att ha ett välisolerat hus för att minimera värmebehovet.

2. Vad får du för medlemsrabatt hos Cremab?
Rätt svar: 10 % rabatt på isolering av vind och tillhörande snickeriarbeten.

3. Vilken är den idag mest effektiva metoden att tilläggsisolera en vind?
Rätt svar: Lösullsisolering.

Grattis, Henrik, till vinsten och stort tack till alla deltagare för era tävlingsbidrag!

Läs mer om dina medlemsförmåner hos Cremab